علت ناخشنودی انسان

تنها علت ناخشنودی انسان در آن است که نمی‌داند چگونه در اتاقش آرام بگیرد.

 

آلن دوباتن – هنر سیر و سفر

فکر می‌کنم جمله‌ای به همین مضمون از پاسکال هم نقل شده است.