در جستجوی پاسخ

For now, what is important is not finding the answer, but looking for it.

Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid

دورادور کارهای گودل و به خصوص قضیه ناتمامیت برایم جالب بوده. اخیرا اینجا ویدئویی دیدم که با جمله بالا شروع می‌شد. در حاشیه بگم که اگر می‌خواهید کلیت قضیه را به صورت مختصر بدانید آن ویدئو خوب است. اما اگر برای شما هم قضیه جالب است به نظر من این ویدئو خیلی بهتر و کامل‌تر مسأله را توضیح می‌دهد. من اول ویدئو دوم را دیده بودم و ویدئو اول را بعدا دیدم که در مقایسه با ویدئو دوم یک مرور سریع محسوب می‌شود.

تا اینجا بجز خود جمله حاشیه بود. در این مطلب با خود گودل و قضیه ناتمامیت کاری ندارم. به نظرم ترجمه جمله به زبان فارسی چنین بشود:

فعلا، چیزی که مهم است پیدا کردن پاسخ نیست، بلکه در جستجوی آن بودن است.

نمی‌دانم برای شما هم شده که موضوعی را می‌فهمید، برای کارتان دلیلی دارید، اما برای بیان، کلمه‌ها و جمله‌های مناسب پیدا نمی‌کنید. برای من زیاد پیش می‌آید و برای همین هم خیلی موافق این نیستم به شرط اینکه چیزی را بتوانی ساده توضیح بدهی آن را خوب فهمیده‌ای.

این جمله هم از جنس همین بود. به نظرم شهودی که از وضعیت خودم داشتم را به خوبی در قالب کلمه آورده بود. در ابتدای ویدئو که آن را دیدم بلافاصله توجهم را جلب کرد.

احساس می‌کنم در جنبه‌های متفاوتی از زندگی خودم فعلا دنبال جواب بودن، صرفا دور و بر خود سؤال پرسه زدن است که مهم است. پاسخ و حتی ممکن بودن پاسخ فعلا مهم نیست.

پی‌نوشت: شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید گودل حدودا زمانی به قضیه ناتمامیت رسیده بود که هیلبرت ریاضیدان مشهور و با سابقه بیشتر از او در مقابل گروهی دیگر از ریاضیدانان این جمله را گفته بود:

We must know – we will know

ما باید بدانیم – ما خواهیم دانست.

این جمله که بعدا روی سنگ قبر هیلبرت هم آمد.

دیدگاهتان را بنویسید