4 نظر / نظر خود را در زیر وارد کنید

  1. ایا زندگی واقعی من در خواب است یا بیدار ی .ایا وقتی بیدارم زندگی میکنم یا وقتی خوابم.ایا ممکن است خواب من بیدار ی وبیداریم خواب باشد .چه چیزی یا چه کسی مشخص میکند خواب کدام است وبیداری کدام.هر کسی مزخرفات خودش را میگوید شما باور نکن.

دیدگاهتان را بنویسید