نابرابری، مردم در سطح درآمدی مختلف چطور مسواک می‌زنند؟

نابرابری، مردم در سطح درآمدی مختلف چطور مسواک می‌زنند؟

کتاب واقع‌بینی (Factfulness) پیشنهاد می‌کند که به دنیا با نگاه درآمدی چهار سطحی نگاه کنیم.

  1. درآمد کمتر از ۲ دلار در روز
  2. بین ۲ تا ۸ دلار در روز
  3. بین ۸ تا ۳۲ دلار در روز
  4. بیش از ۳۲ دلار در روز

به دلیل شرایط ایران و اینکه در ۵ سال اخیر دلار بیش از ۱۰ برابر شده به نظرم تطبیق دادن کمی نکته دارد، ولی از جهتی هم نشان می‌دهد که متوجه بشویم چطور در جمهوری اسلامی به لحاظ حداقل دستمزد ابتدا مردم در این مدل ۴ سطحی درآمدی بالا رفته‌اند و چطور در ۱۰ سال اخیر پایین آمده‌اند.

ادامه ی مطلب